Facade

 

De tijd kan je niet vasthouden, maar de plek waar iets heeft plaatsgevonden herinner je je wel altijd heel levendig, tot in de kleinste details.

Een reconstructie van een gevel die uit zijn stedelijke context getrokken is en vervolgens in een theaterruimte wordt geplaatst. De installatie toont een ruimte die op het punt staat te verdwijnen. Het is een gebouw dat in de loop der tijd zijn functie verloren heeft. Een gebouw dat niet meer nodig is. De installatie / het decor is een onderzoek naar de grenszone tussen theater en beeldende kunst. Wat me sterk bezighoudt is het formele van het huis en wat zo’n huis zegt over de mens. De mens is het zichtbaarst in zijn constructies. 

‘Alles staat op het punt te verdwijnen. Enkel door rituelen kan je dingen in stand houden.’ Christian Rizzo